Kdaj ga potrebujemo:

Gradbeno dovoljenje potrebujemo takrat, ko nameravamo graditi nov objekt, rekonstruirati obstoječi objekt ali mu spremeniti namen ali velikost, montirati instalacije, opremo ali pa izvesti kak drug poseg v prostor, za katerega smo predhodno pridobili lokacijsko dovoljenje.

Pravna